แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  -/2564 ขออนุมัติยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2021-08-27 16:58:46 chaturaphat.ta
  -/2564 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองกฎหมายและทรัพย์สิน - 2021-08-18 20:32:35 chaturaphat.ta
  -/2564 ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองกฎหมายและทรัพย์สิน - 2021-08-27 16:38:20 chaturaphat.ta
  -/2564 ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองกฎหมายและทรัพย์สิน - 2021-10-17 11:20:13 chaturaphat.ta
  -/2564 ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองกฎหมายและทรัพย์สิน - 2021-10-17 11:21:52 chaturaphat.ta
  -/2563 ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยกฎหมายเพิ่มเติม - 2021-08-27 16:58:27 chaturaphat.ta