แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  -/2564 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2021-08-27 17:08:20 chaturaphat.ta
  -/2564 ร่างประกวดราคาจัดจ้างทำเครื่องหมายมหาวิทยาลัยพะเยา 16 รายการ - 2021-08-27 16:34:53 chaturaphat.ta
  -/2564 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ - 2021-08-27 17:05:13 chaturaphat.ta
  -/2564 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ - 2021-08-27 17:05:03 chaturaphat.ta
  -/2564 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองกฎหมายและทรัพย์สิน จำนวน ๔๒ รายการ - 2021-08-27 17:04:36 chaturaphat.ta
  -/2564 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ - 2021-08-27 17:04:16 chaturaphat.ta