การจัดการความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การประชุมและการดำเนินงาน ของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การประชุมและการดำเนินงาน ของสภามหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
    • เพิ่มข่าวโดย: chaturaphat.ta วันที่/เวลา: 2021-10-20 16:40:52
    แชร์ :