ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองกฎหมายและทรัพย์สิน

    • เพิ่มข่าวโดย: chaturaphat.ta วันที่/เวลา: 2021-08-18 20:32:35
    แชร์ :