มาตรการควบคุมโรค โควิด-19 สำหรับ นิสิต/นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา บุคลากรและประชาชนทั่วไปก่อนการเดินทางเข้าสู่พื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา


ระบบ

1. ระบบขอเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาให้ดำเนินการก่อนการเข้าสู่พื้นที่หนึ่งวัน https://ticket.up.ac.th
2. ระบบพะเยาชนะ https://1th.me/u4GU1
3. ระบบรายงานตัวมหาวิทยาลัยพะเยา https://1th.me/BlYuA


    เพิ่มข่าวโดย: chaturaphat.ta วันที่/เวลา: 2021-09-02 15:29:17
แชร์ :