วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ในโอกาสครบรอบ 11 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช


วันที่ 17 กรกฎาคม 2564
นำโดย รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน นายประฐมพงษ์ ทองรอด และผู้อำนวยการกองกฎหมายและทรัพย์สิน นายศตฉัน วรรณโวหาร เข้าร่วมพิธีสถาปนา มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสครบรอบ 11 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาวิทยาลัยพะเยา


    เพิ่มข่าวโดย: chaturaphat.ta วันที่/เวลา: 2021-08-26 11:47:13
แชร์ :