๑๑ ปี มหาวิทยาลัยพะเยา พิธีสักการะบูชาพระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา และ องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช


         เมื่อ วันศุกร์ ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ประกอบพิธีสักการะบูชาพระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา
โดยร่วมสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและถ่ายรูปร่วมกันด้านหน้าลานประดิษฐานพระพุทธภุชคารักษ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมได้ร่วมกันปลูกปลูกต้นคำมอกหลวงบริเวณทางขึ้น ลานประดิษฐานพระพุทธภุชคารักษ์
         คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ประกอบพิธีสักการะบูชาพระพุทธภุชคารักษ์
จากนั้นเวลา ๐๘.๐๐ น. ได้เดินทางมายัง อาคารเวียงพะเยา เพื่อร่วมพิธีสักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (องค์จำลอง) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้วางพานพุ่มและจุดเครื่องทองน้อยที่หน้าพระบรมรูป
พร้อมนำกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังจากนั้นคณะผู้บริหารถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ ๑๑ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา


    เพิ่มข่าวโดย: chaturaphat.ta วันที่/เวลา: 2021-08-26 11:47:03
แชร์ :