ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์


กองกฎหมายและทรัพย์สิน นำโดย นายประฐมพงษ์ ทองรอด รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน และผู้อำนวยการกองกฎหมายและทรัพย์สิน นายศตฉัน วรรณโวหาร พร้อมทั้งบุคลากรในสังกัดกองกฎหมายและทรัพย์สิน ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข่าวโดย: chaturaphat.ta วันที่/เวลา: 2021-09-23 13:47:46
แชร์ :