การจัดการความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ.2564


" ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. 2564 22 เมษายน 2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 "


    เพิ่มข่าวโดย: chaturaphat.ta วันที่/เวลา: 2021-11-10 10:49:19
แชร์ :